Scroll to top

Top

Luke 12 Mabuting

 • JESUS Film Tagalog Filipino- Ang Biyaya Ng Panginoong Jesus Ay Mapasa Mga Bnawa. Siya Nawa.

  JESUS Film Tagalog Filipino- Ang Biyaya Ng Panginoong Jesus Ay Mapasa Mga Bnawa. Siya Nawa.

 • May Aral Ba Para Sa Mga Kabataan Tungkol Sa Pakikipagrelasyon?

  May Aral Ba Para Sa Mga Kabataan Tungkol Sa Pakikipagrelasyon?

 • San Lucas, Manunulat Ng Mabuting Balita 1 Of 3

  San Lucas, Manunulat Ng Mabuting Balita 1 Of 3

 • Ang Buhay Ni San Lucas, Manunulat Ng Mabuting Balita 2 Of 3

  Ang Buhay Ni San Lucas, Manunulat Ng Mabuting Balita 2 Of 3

 • The Book Of Genesis Overview - Part 1 Of 2

  The Book Of Genesis Overview - Part 1 Of 2

 • Mabuting Balita Biblia - Lucas 23 (Audio Bible)

  Mabuting Balita Biblia - Lucas 23 (Audio Bible)

 • Parables Of Jesus: Parable Of The Good Samaritan

  Parables Of Jesus: Parable Of The Good Samaritan

 • Lucas 20

  Lucas 20

 • Lukas 4-1-12

  Lukas 4-1-12

 • Juan 21

  Juan 21